Döküman No
TIPF.TL. 0057
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cyber anatomi yazılımının yüklü olduğu bilgisayar güç düğmesiyle açılır..

5.2. Cihaz açıldıktan sonra şifre bölümüne şifre girilir.

5.3. Masaüstünde bulunan vived Cyber anatomi uygulama ikonuna tıklanarak uygulama açılır.

5.4. Uygulamaya yeni güncelleme gelmiş mi diye kontrol edilir.

5.5. Cyber anatomi yazılımının yüklü olduğu bilgisayar stereskop sinevizyonuna (özel projeksiyon) bağlanır.

5.6. Projeksiyon cihazının önünde görüntüye 3d özelliği kazandıran özel cihaz açılır.

5.7. Uygulama 3d olarak izlenecekse derinlik ayarı yapılır ve kullanıcılara 3d gözlük dağıtımı yapılır.

5.8. Eğitim sonunda uygulamadan çıkış yapılarak normal bilgisayar gibi bilgisayar kapatılır.

 

5.7. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu