Döküman No
TIPF.TL. 0031
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 1. AMAÇ

Bu doküman Techne / TC-5000 marka PCR cihaz kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman PCR cihaz kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

  1. Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.
  2. Cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.
  3. New protocol seçilerek PCR döngüsünün sıcaklık ve süre ayarları yapılır.
  4. Save protocol seçilerek önceden kaydedilmiş PCR döngüleri seçilebilir.
  5. PCR tüpleri cihaza yerleştirilir.
  6. Run tuşuna basılarak PCR döngüleri başlatılır.
  7. PCR işlemi sonunda tüpler cihazdan alınır.
  8. Cihazın arkasında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları