Döküman No
TIPF.TL. 0023
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Bosch marka Buzdolabı kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Bosch Buzdolabı kullanımını kapsar. 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

  1. Cihaz düz bir zemine yerleştirin ve ayaklarını sabitleyin.
  2. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun ve buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
  3. Gıda maddelerini buzdolabına konulmamalıdır.
  4. Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
  5. Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve kapalı tüpleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve tüpler patlayabilir.
  6. Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.
  7. Materyallerinizin etiketli olmasına özen gösteriniz.
  8. Size ait olmayan materyallere dokunmayın, yerlerini değiştirmeyin.
  9. Kullanırken mümkün olduğunca az yer kaplayarak diğer çalışanlar için alan ihlali yapmayın.
  10. Kullandıktan sonra buzdolabının kapağının kapalı olduğundan emin olun
  11. Buzdolabına balon joje, beher gibi cam malzemelerde çözelti koymayınız, çözeltiler saklama şişelerinde saklanmalıdır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu