Döküman No
TIPF.TL. 0005
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman DeNovix / QF X marka Florometre Cihazı kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında Florometre Cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1.  Cihazın fişi prize takılır.

5.2. Açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Menüden istenilen program seçilir.

5.4. Ticari kit ile hazırlanan örnek cihaza yerleştirilir.

5.5. Ölçüm yapılır.

5.6. Cihaz açma/kapama tuşundan kapatılır.

 

 

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.