Doküman No
TIPF.TL. 0010
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

qRT-PCR Sisteminin  kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Önce bilgisayarı ardından cihazı arkasında bulunan açma kapama tuşundan açınız.
  3. “Light Cycler 480” yazılımına giriniz (Kullanıcı:Admin, Parola: Light Cycler 4801)
  4. Uygun ayarlamaları yaptıktan sonra cihazın ön panelinde bulunan “Plate” tuşu ile açılan bölmeye üzerine seal kapatmış olduğunuz plate’i yerleştiriniz. Ardından aynı tuş ile kapatınız.
  5. İşlem sona erdikten plate’inizi içeriden alıp kapağı kapatınız. Sonucunuzu da aldıktan sonra yazılımdan çıkınız.
  6. Cihazı kapatınız.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları