Döküman No
TIPF.TL. 0010
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Roche / LightCycler480 marka qRT-PCR Sisteminin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman qRT-PCR Sisteminin cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

qRT-PCR Sisteminin  kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini takınız.

5.2. Önce bilgisayarı ardından cihazı arkasında bulunan açma kapama tuşundan açınız.

5.3. “Light Cycler 480” yazılımına giriniz (Kullanıcı:Admin, Parola: Light Cycler 4801)

5.4.  Uygun ayarlamaları yaptıktan sonra cihazın ön panelinde bulunan “Plate” tuşu ile açılan bölmeye üzerine seal kapatmış olduğunuz plate’i yerleştiriniz. Ardından aynı tuş ile kapatınız.

5.5. İşlem sona erdikten plate’inizi içeriden alıp kapağı kapatınız. Sonucunuzu da aldıktan sonra yazılımdan çıkınız.

5.6. Cihazı kapatınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları