Döküman No
TIPF.TL. 0028
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman International Cryogenics / IC 20D marka sıvı azot tank kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman sıvı azot tank kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

 

5.1. Kryo protective eldiven ve yüz koruyucu giyilir.

5.2. Dikkatli şekilde kapak açılır.

5.3. Gerekli rack çıkartılarak ilgili materyal alınır ya da yerleştirilir.

5.4. Rack tekrardan yerine yerleştirilir ve kapak kapatılır. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu