Doküman No
TIPF.TL. 0059
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
  2. Cihazın sağ yanında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur
  3. Cihaz hello şeklinde konuşuncaya kadar beklenir.
  4. Cihaz hello dedikten sonra simülatörün hasta başı monitör olarak kullanılan tableti ve kontrol tableti açılır
  5. Hasta başı monitörü olarak kullanılan tablet ve kontrol tableti simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
  6. Hasta başı monitöründen touch pro ara yüzüne, kontrol bilgisayarından maestro ara yüzüne erişim sağlanır.
  7. Bütün basamaklar tersine uygulanarak kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu