Döküman No
TIPF.TL. 0056
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan maketlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Maketin koruma çantasındaysa çantasından çıkartılır.

5.2. Eğitimin yapılacağı düz bir yere yatırılarak fişi takılır.

5.3..Cihazın alt kısmında bulunan cihazın açma kapama tuşuna 3 saniye basılı tutularak açılır

5.4. Cihazın kontrol tableti açılarak cihazla bluetooth bağlantısı kurulur.

5.5. Tüm basamaklar tersine uygulanarak cihaz kapanır.

 

5.7. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu