Doküman No
TIPF.TL. 0056
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Maketin koruma çantasındaysa çantasından çıkartılır.
  2. Eğitimin yapılacağı düz bir yere yatırılarak fişi takılır.
  3. Cihazın alt kısmında bulunan cihazın açma kapama tuşuna 3 saniye basılı tutularak açılır
  4. Cihazın kontrol tableti açılarak cihazla bluetooth bağlantısı kurulur.
  5. Tüm basamaklar tersine uygulanarak cihaz kapanır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu