Döküman No
TIPF.TL. 0012
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Dnr Bioimaging Systems / MiniLumi marka jel görüntülüme ve işleme sisteminin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman jel görüntülüme ve işleme sisteminin cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Büyük hacimli santrifüj cihazının kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.2. Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Cihazın kapağı açılır.

5.4.  Cihazın içerisindeki tabla kısmına görüntülenmek üzere jel yerleştirilir, kapağı kapatılır.

5.5.  UV düğmesi basılır.

5.6.  Cihaza bağlı konumdaki bilgisayar üzerinden görüntüler alınarak kaydedilir.

5.7.  İşlem sonunda jel çıkartılır, cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu