Doküman No
TIPF.TL. 0012
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Büyük hacimli santrifüj cihazının kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama düğmesinden cihaz açılır.
  3. Cihazın kapağı açılır.
  4. Cihazın içerisindeki tabla kısmına görüntülenmek üzere jel yerleştirilir, kapağı kapatılır.
  5. UV düğmesi basılır.
  6. Cihaza bağlı konumdaki bilgisayar üzerinden görüntüler alınarak kaydedilir.
  7. İşlem sonunda jel çıkartılır, cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu