Doküman No
TIPF.TL. 0044
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.

  2. Cihazın kalibrasyonunun düzgün olup olmadığı kontrol edilir.

  3. Tartım öncesi dara alınır.

  4. Tartımı yapılacak madde terazi üzerine konularak tartım işlemi gerçekleştirilir.

  5. Tartım esnasında titreşimsiz, düz ve rüzgardan etkilenmeyen bir yerde tartım işlemi yapılmalıdır.

  6. Tartım işlemi bittikten sonra cihaz kapatılıp fişi çekilir.

  7. Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu