Döküman No
TIPF.TL. 0044
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı KERN PC marka hassas olmayan terazinin kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan hassas olmayan terazinin kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

  1. Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.
  2. Cihazın kalibrasyonunun düzgün olup olmadığı kontrol edilir.
  3. Tartım öncesi dara alınır.
  4. Tartımı yapılacak madde terazi üzerine konularak tartım işlemi gerçekleştirilir.
  5. Tartım esnasında titreşimsiz, düz ve rüzgardan etkilenmeyen bir yerde tartım işlemi yapılmalıdır.
  6. Tartım işlemi bittikten sonra cihaz kapatılıp fişi çekilir.
  7. Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu