Doküman No
TIPF.TL. 0004
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.
  2. Aşağı yukarı tuşları ile istenilen akım, voltaj değerleri ayarlanır.
  3. Set enter ile ayarlanan değerler onaylanır.
  4. Run tuşu ile başlatılır ve istenilen süre dolduğunda stop tuşu ile durdurulur.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.