Döküman No
TIPF.TL. 0004
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Thermo Scientific / EC 1000 XL marka elektroforez güç kaynağı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman elektroforez güç kaynağı kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.

5.2. Aşağı yukarı tuşları ile istenilen akım, voltaj değerleri ayarlanır.

5.3. Set enter ile ayarlanan değerler onaylanır.

5.4. Run tuşu ile başlatılır ve istenilen süre dolduğunda stop tuşu ile durdurulur.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.