Doküman No
TIPF.TL. 0053
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
  2. LS one cihazının açık olduğu kontrol edilir.
  3. Cihazın sol yanında bulunan fermuar açılarak altında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur.
  4. Güç düğmesinde bulunan ve yanıp sönen ışık sabit yanıncaya kadar beklenir.
  5. Işık sabit yandıktan sonra simülatör monitörünün kullanıcıya göre cihazın sol tarafı en üst düğmesine basılır.
  6. Simülatörün kontrol bilgisayarı açılır.
  7. Hasta başı monitörü olarak kullanılan bilgisayar ve kontrol bilgisayarı simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
  8. Hasta başı monitöründen touch pro ara yüzüne, kontrol bilgisayarından müse ara yüzüne erişim sağlanır.
  9. Bütün basamaklar  tersine uygulanarak kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu