Doküman No
TIPF.TL. 0013
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Mikroskopların kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.
  3. Tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
  4. En küçük büyütmeli objektif hazır konuma getirilir.
  5. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
  6. Mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
  7. Floresan ışık kaynağı açılır.
  8. İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.
  9. Mikroskop görüntüsü kamera sayesinde bağlı olduğu bilgisayara görüntü kaydedilir.
  10. Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskobun ilgili bölmesine yerleştirilir. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.