Döküman No
TIPF.TL. 0020
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Hanıl / Combi-514R marka büyük hacimli santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman büyük hacimli santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

4. SORUMLULUKLAR

Büyük hacimli santrifüj cihazının kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz elektrik prizine takılır ve kapağı açılır.

5.2. Büyük hacimli numuneler dengeli bir şekilde rotorun haznelerine yerleştirilir.

5.3. Cihazın kapağı kapatılır.

5.4. Elektronik kontrol paneli yardımıyla hız ve zaman ayarı yapılır..

5.5. Sıcaklık, süre ve RCF/RPM değerleri seçilir. Her bir değer START tuşu ile kaydedilerek OK’lenir.

5.6. Start tuşu yardımıyla cihaz çalıştırılır.

5.7. Santrifüjleme işlemi tamamlandıktan sonra yine stop/open tuşuna basılarak cihazın kapağı ve ardından rotorun kapağı açılır, tüpler çıkarılır ve cihaz temizlenir. Cihaz açma kapama tuşu ile kapatılır. Cihazın fişi çekilir ve cihaz kapağı açık kalacak şekilde bırakılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu