Doküman No
TIPF.TL. 0037
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

  2. Cihazın ön kısmında bulunan Açma/Kapama butonuna basarak cihazı açınız.

  3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.

  4. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.

  5. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.

  6. Cihazı Açma/Kapama butonuna basarak kapatınız.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu