Doküman No
TIPF.TL. 0015
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Karıştırılacak/ısıtılacak malzemenin içerisine manyetik balığ (manyetik barı) bırakılır.
  3. Daha sonra malzeme tablayı ortalayarak yerleştirilir.
  4.  Dönme hızını (devri) ve sıcaklığını ayarlayınız.
  5. İsteğe bağlı olarak süreyi ayarlayınız.
  6. İşleminiz tamamlandığında öncelikle devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumlarına getiriniz ve açma/kapama anahtarından kapatınız.
  7. Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız.

 

2.1. İlgilli Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu