Döküman No
TIPF.TL. 0015
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Velp. Scientifica / ARE marka Manyetik Karıştırıcı kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında Manyetik Karıştırıcı Cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.2.  Karıştırılacak/ısıtılacak malzemenin içerisine manyetik balığ (manyetik barı) bırakılır.

5.3. Daha sonra malzeme tablayı ortalayarak yerleştirilir.

5.4.  Dönme hızını (devri) ve sıcaklığını ayarlayınız.

 5.5. İsteğe bağlı olarak süreyi ayarlayınız.

5.6.  İşleminiz tamamlandığında öncelikle devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumlarına getiriniz ve açma/kapama anahtarından kapatınız.

5.7.  Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu