Doküman No
TIPF.TL. 0061
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Simülatör çantasından çıkartılarak yatağa yatırılır ve şarja takılır.
  2. Hasta başı monitör olarak kullanılacak olan tablet açılarak yataktaki simülatörün baş ucuna yerleştirilir.
  3. Simülatörün kullanıcı bilgisayarı açılarak kontrol odasına yerleştirilir.
  4. Cihazın modemi açılır.
  5. Simülatörün steteskopu açılarak simülatörün yanına yerleştirilir.
  6. Tabletten ve kullanıcı bilgisayarlarından uygulamaya girilerek cihazlar arasında ağ bağlantısı kurulur.
  7. Cihaz eğitime hazırdır.
  8.  Eğitim sonunda simülatörün alın kısmına manyetik çip sürülerek kapatılır.
  9. Tablet ve kullanıcı bilgisayarı normal bir şekilde kapatılır.
  10. Tüm cihazlar korunmak amacıyla çantasındaki yerlerine yerleştirilir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu