Döküman No
TIPF.TL. 0061
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Simülatör çantasından çıkartılarak yatağa yatırılır ve şarja takılır.

5.2. Hasta başı monitör olarak kullanılacak olan tablet açılarak yataktaki simülatörün baş ucuna yerleştirilir.

5.3. Simülatörün kullanıcı bilgisayarı açılarak kontrol odasına yerleştirilir.

5.4. Cihazın modemi açılır.

5.5. Simülatörün steteskopu açılarak simülatörün yanına yerleştirilir.

5.6. Tabletten ve kullanıcı bilgisayarlarından uygulamaya girilerek cihazlar arasında ağ bağlantısı kurulur.

5.7. Cihaz eğitime hazırdır.

5.8. Eğitim sonunda simülatörün alın kısmına manyetik çip sürülerek kapatılır.

5.9. Tablet ve kullanıcı bilgisayarı normal bir şekilde kapatılır.

5.10. Tüm cihazlar korunmak amacıyla çantasındaki yerlerine yerleştirilir.

 

5.7. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu