Doküman No
TIPF.TL. 0016
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.   Sorumlular

      Cihazın kullanımından ilgili öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

2.  Uygulama

  1. Cihazın fişini prize takınız
  2. Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız.
  3. Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız.
  4. Eşit ağırlıktaki numuneleri karşılıklı olarak dengeli bir biçimde küvetlere yerleştirilir.
  5. “START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız
  6. İşlem bittikten sonra numuneler cihazın içinden çıkarılır ve cihaz tamamen kapatılır. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız

 

2.1.  Tanımlar

  1. RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)
  2. RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

2.2.   İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.