Doküman No
TIPF.TL. 0014
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Dikey elektroforez sisteminden kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

2. Uygulama

 1.  Elektroforez cihazı DNA ve RNA moleküllerinin agaroz jel matriksinde elektroforetik ayrımı için kullanılır. Sistem jel dökmek ve koşturmak için gerekli bütün aksesuarları bulundurmaktadır.
 2.  Cihaz elektroforez güç kaynağına bağlanarak kullanılmaktadır. Elektroforez tankı topraklanmamalı ve 300 V veya 30 watt üzerinde elektriksel güç uygulanmamalıdır. Farklı boyutlarda DNA veya RNA moleküllerinin ayrımı için farklı konsantrasyonlarda ve kalınlıkta jel hazırlanmaktadır. Değişik jel kalınlıklarına göre kullanılacak tampon miktarı değişmekte ve maksimum 1 cm jel kalınlığı için 1400 ml tampon kullanılabilmektedir. Tepsiye dökülecek jel sıcaklığı 80°C’yi geçmemelidir.
 3. Cihaz fişi prize takılır.
 4. Hazırlanan jel elektroforez tankına yerleştirilir. Jelden tarak çıkarılır.
 5. Tank içine hazırlanan tampon eklenir.
 6. Kapak aynı elektrotlar birbiri üzerine gelecek şekilde çıkartılır.
 7. Güç kaynağının sağ tarafında bulunan açma – kapama düğmesinden cihaz açılır.
 8. Güç kaynağı sol tarafındaki “V” tuşu ile volt , “mA” tuşu ile amper ve zaman tuşu ile de dakika ayarı yapılır.
 9.  “Run” butonu tıklanarak “start” verilir.
 10. Cihaz kapatılırken önce “pause” sonra “stop” tuşuna basılır.
 11. Cihaz açma – kapama düğmesinden kapatılır.
 12. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
 13. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
 14. Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa cihaz kullanılmamalıdır.

-Ana tanktan tampon sızıntısı olursa,

-Sürgülü güvenlik kapağında veya tankta çatlak varsa

-Elektrik kablosu sıyrılmış ya da sıyrılmışsa

     15.???????Cihazın temizliği :

     16.Jel tepsisini temizlemek için yumuşak laboratuvar deterjanı ile yıkama yapılır, kritik çalışmalar için iç kısım tüy bırakmayan bir beze emdirilmiş etanol veya aseton ile silinip DEPC su ile durulanır ve kurumaya               bırakılır.

      17.Tepsi dışındaki hiçbir aksesuar, özellikle ana tankı temizlemek için alkol veya organik çözücüler kullanılmamalı, yalnızca yumuşak laboratuvar deterjanı kullanılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları