Döküman No
TIPF.TL. 0032
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Nüve / OT40L marka otoklav kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman otoklav kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 1. UYGULAMA
  1. Fişini takın ve düğmeyi açın.
  2. Suları kontrol edin:
  3. İç suyu eleğe kadar dolu olsun.
  4. Boşaltma kabında en az min noktasına kadar su dolu olsun, max noktasına kadar su varsa, su min noktasına kadar boşaltılmalıdır.
  5. Sepetleri yerleştirin.
  6. Otoklavlanacak malzemelerin üzerine otoklav bandı yapıştırın
  7. Sıvı maddeler otoklavlanacak ise bir miktar su ile dolu küçük bir erlenin içine koyduğunuz probu en üstteki sepetin içine yerleştirin.
  8. Kapağın kapandığından emin olun.
  9. Programı seçip başlatın.
  10. Bitince; Düğmeyi kapatıp fişi çekin ve otoklavın kapağını açın.
  11. Sepetleri çıkartıp kurutmaya bırakın.
  12. Eğer aynı hafta içinde tekrar kullanılmayacaksa içinin suyunu boşaltın.
  13. İçi kuruyuncaya kadar kapağını açık bırakın.
  14. İçi kuruduğu zaman sepetleri koyup kapağı kapatın.

 

 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu