Döküman No
TIPF.TL. 0038
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.AMAÇ

Bu doküman Dragon Lab / MX-S marka vortex kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman vortex kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  1. Cihazın ön kısmında bulunan Açma/Kapama butonuna basarak cihazı açınız.
  2. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.
  3. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  4. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.
  5. Cihazı Açma/Kapama butonuna basarak kapatınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu