Döküman No
TIPF.TL. 0002
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman WPA-BIOWAVE II marka nanospektrofotometre kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında nanospektrofotometre kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  1.  Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.
  2. Şebeke geriliminin 220V olduğu kontrol edilmelidir.
  3. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden cihaz açılır ve otomatik test ekranı kaybolana kadar beklenir.
  4. İstenilen dalga boyu ayarlanır.
  5. Ölçüm yöntemi ayarlanarak ölçüm alınır.
  6. Alet temizliği yapıldıktan sonra kapatma düğmesinden kapatılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları