Doküman No
TIPF.TL. 0002
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1.  Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

  2. Şebeke geriliminin 220V olduğu kontrol edilmelidir.

  3. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden cihaz açılır ve otomatik test ekranı kaybolana kadar beklenir.

  4. İstenilen dalga boyu ayarlanır.

  5. Ölçüm yöntemi ayarlanarak ölçüm alınır.

  6. Alet temizliği yapıldıktan sonra kapatma düğmesinden kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları