Döküman No
TIPF.TL. 0045
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Thermo markalı pH metre cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan pH metre cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

 TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

  1. Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.
  2. pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.
  3. Elektrod örneğe daldırılır.
  4. pH değeri ekrandan okunur.
  5. Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.
  6. Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
  7. Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.
  8. Elektrodun açıkta bırakılmamalıdır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu