Doküman No
TIPF.TL. 0045
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.

  2. pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.

  3. Elektrod örneğe daldırılır.

  4. pH değeri ekrandan okunur.

  5. Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.

  6. Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

  7. Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.

  8. Elektrodun açıkta bırakılmamalıdır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu