Doküman No
TIPF.TL. 0060
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Simülatör üzerinde bulunan örtü kaldırılır.
  2. LS one cihazının açık olduğu kontrol edilir.
  3. Cihazın sağ yanında bulunan güç düğmesine yaklaşık 3 sn kadar basılı tutulur.
  4. Cihaz hello şeklinde konuşuncaya kadar beklenir.
  5. Cihaz hello dedikten sonra simülatörün monitörlerinin kullanıcıya göre cihazın sol tarafı en üst düğmesine basılır.
  6. Simülatörün kontrol bilgisayarı açılır.
  7. Hasta başı monitörü olarak kullanılan bilgisayarlar ve kontrol bilgisayarı simülatöre kablosuz olarak bağlanır.
  8. Hasta başı monitörlerinden birinden touch pro ara yüzüne diğerinden ctg monitör ara yüzüne, kontrol bilgisayarından müse ara yüzüne erişim sağlanır.
  9. Bütün basamaklar tersine uygulanarak kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu