Doküman No
TIPF.TL. 0039
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. kapağı açılır ve üzerine jel konulur, kapak kapatılır.
  3. Açma kapama düğmesinden UV açılır.
  4. Görüntüleme yapılır ardından UV kapatılır.

 

2.1.   İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.