Döküman No
TIPF.TL. 0039
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Major Science marka UV Transillüminatör kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında UV Transillüminatör kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi prize takılır.

5.2. kapağı açılır ve üzerine jel konulur, kapak kapatılır.

5.3. Açma kapama düğmesinden UV açılır.

5.4. Görüntüleme yapılır ardından UV kapatılır.

 

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.