Döküman No
TIPF.TL. 0050
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Perkin Elmer marka spektrofotometre cihazının  kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan spektrofotometre cihazının  kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

 1. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır
 2. Software açılır.
 3. Cihaz kendini check edene kadar beklenir.
 4. Çalışmaya uygun parametreler girilir.
 5. Blank için olan küvet blank bölmesine konur.
 6. A/Z tuşuna basılarak cihaz sıfırlanır.
 7. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
 8. Start tuşuna basılır.
 9. Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.
 10. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
 11. Küvetlerin temizliği yapılır.
 12. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu