Doküman No
TIPF.TL. 0022
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

pH-metre  cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Deneylerde kullanılan maddelerin, pH değerlerini istenilen seviyeye getirmek amacıyla kullanılır.

  2. Cihaz fişe takılır.

  3. Ana düğmeden (EXIT) cihaz açılır.

  4. PH metrenin ölçüm ucunun kuru kalmaması gerekmektedir. Bu sebeple uygun sıvı içerisinde bekletilen uç kısmı distile su ile yıkanır ve iyici kurulanır.

  5. pH aralığını ölçmek istediğimiz maddenin içine ölçüm ucu konulur ve Start tuşuna basarak pH seviyesi saptanır. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır.

  6. Kullanımı biten pH metrenin ucunun kuru kalmaması için uygun olan sıvı içinde bekletilir.

  7. Cihazı EXIT tuşuna basarak kapatılır.

  8. Cihazın ölçüm ucunun kuru kalmaması ve kullanılmadığı zamanlarda uygun solüsyon içinde bekletilmesi gerekmektedir.

  9. Kullanım sırasında ölçüm ucunun her defasında distile su ile yıkanıp kurulanmasına özen gösterilmelidir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.