Döküman No
TIPF.TL. 0003
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Binder marka fırın (kuru sterilizatör) kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman fırın (kuru sterilizatör) kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1.  Cihazın fişinin prize taıkılı olup olmadığı kontrol edilir.

5.2. Steril edilmek istenen malzemeler raflara yerleştirilir.

5.3. Sıcaklık ayarlanır ve sterilizasyon işlemi yapılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu