Doküman No
TIPF.TL. 0024
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi takılır ve kapağı açılır.
  2. Numuneler dengeli bir şekilde rotorun haznelerine yerleştirilir.
  3. Cihazın kapağı kapatılır.
  4. Elektronik kontrol paneli yardımıyla hız ve zaman ayarı yapılır.
  5. ‘On’ düğmesine basılarak program başlatılır.
  6. Santrifüj işlemi sona erdiğinde, rotorun dönmesi tamamen sıfırlanana kadar beklenir
  7. ‘Kapak açılabilir’ düğmesine basılarak kapak açılır, ‘Off’ düğmesine basılarak program sonlandırılır, numuneler rotordan çıkartılır.
  8. Santrifüj işlemi bittikten sonra cihaz kapatılır ve fişi çıkartılır.

 

2.1.  Tanımlar

  1. RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)
  2. RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.