Doküman No
TIPF.TL. 0062
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Simülatörün kullanıcı bilgisayarı açılır.
  2. Simülatörün bel kısmındaki gösterge paneli açılır.
  3. Simülatör ile bilgisayar arasında kablo bağlantısı yapılır.
  4. Kullanıcı bilgisayarından smartman ikonuna tıklanarak uygulama açılır.
  5. Cihaz eğitime hazırdır.
  6. Eğitim sonunda simülatörün gösterge panelindeki kablo çıkartılır ve gösterge paneli kapatılır.
  7. Kullanıcı bilgisayarında uygulamadan çıkılarak bilgisayar kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu