Döküman No
TIPF.TL. 0062
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Simülatörün kullanıcı bilgisayarı açılır.

5.2. Simülatörün bel kısmındaki gösterge paneli açılır.

5.3. Simülatör ile bilgisayar arasında kablo bağlantısı yapılır.

5.4. Kullanıcı bilgisayarından smartman ikonuna tıklanarak uygulama açılır.

5.5.  Cihaz eğitime hazırdır.

5.6.  Eğitim sonunda simülatörün gösterge panelindeki kablo çıkartılır ve gösterge paneli kapatılır.

5.7. Kullanıcı bilgisayarında uygulamadan çıkılarak bilgisayar kapatılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu