Doküman No
TIPF.TL. 0017
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Hassas terzi cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. On/Off düğmesine basarak açınız.
  3. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz.
  4. Dara alınız (Tare düğmesi).
  5. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.
  6. Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.
  7. Cihazın temizliğini yapınız.

 

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.