Döküman No
TIPF.TL. 0017
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.AMAÇ

Bu doküman Qhous/Pioneer hassas terazi kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman hassas terazi kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Hassas terzi cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini takınız.

5.2. On/Off düğmesine basarak açınız.

5.3. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz.

5.4. Dara alınız (Tare düğmesi).

5.5. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

5.6. Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.

5.7. Cihazın temizliğini yapınız.

 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.