Doküman No
TIPF.TL. 0011
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

  2. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

  3. Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 

  4. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,

  5. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.

  6. Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları