Döküman No
TIPF.TL. 0011
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman WiseCube marka inkübatör kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman inkübatör kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  1. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
  2. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
  3. Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 
  4. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,
  5. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.
  6. Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları