Doküman No
TIPF.TL. 0029
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Soğutmalı santrifüj cihazının kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihaz elektrik prizine takılır ve sağ açma kapama düğmesi kullanılarak açılır.
  2.  Dijital ekran üzerinde yer alan kırmızı stop/open tuşu yardımıyla cihazın kapağı (otomatik olarak) açılır.
  3. Kullanılacak olan program seçilir.
  4. Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.
  5. Ardından cihazın kapağı kapatılır.
  6. Sıcaklık, süre ve RCF/RPM değerleri seçilir. Her bir değer START tuşu ile kaydedilerek OK’lenir.
  7. Start tuşu yardımıyla cihaz çalıştırılır.
  8.  Santrifüjleme işlemi tamamlandıktan sonra yine stop/open tuşuna basılarak cihazın kapağı ve ardından rotorun kapağı açılır, tüpler çıkarılır ve cihaz temizlenir. Cihaz açma kapama tuşu ile kapatılır. Cihazın fişi çekilir ve cihaz kapağı açık kalacak şekilde bırakılır.

 

 

2.1.  Tanımlar

  1. RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)
  2. RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları