Döküman No
TIPF.TL. 0029
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Sigma marka 1-14K soğutmalı santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman soğutmalı santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

4. SORUMLULUKLAR

Soğutmalı santrifüj cihazının kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz elektrik prizine takılır ve sağ açma kapama düğmesi kullanılarak açılır.

5.2. Dijital ekran üzerinde yer alan kırmızı stop/open tuşu yardımıyla cihazın kapağı (otomatik olarak) açılır.

5.3. Kullanılacak olan program seçilir.

5.4. Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.

5.5. Ardından cihazın kapağı kapatılır.

5.6. Sıcaklık, süre ve RCF/RPM değerleri seçilir. Her bir değer START tuşu ile kaydedilerek OK’lenir.

5.7. Start tuşu yardımıyla cihaz çalıştırılır.

5.8. Santrifüjleme işlemi tamamlandıktan sonra yine stop/open tuşuna basılarak cihazın kapağı ve ardından rotorun kapağı açılır, tüpler çıkarılır ve cihaz temizlenir. Cihaz açma kapama tuşu ile kapatılır. Cihazın fişi çekilir ve cihaz kapağı açık kalacak şekilde bırakılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları