Doküman No
ZF.TL.0001
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Cihaz her zaman elektrik bağlantı prizine takılı durumdadır.
  2. İlk kez cihaz açıldığında on/off anahtarı on yönünde çevrilmelidir.
  3. Cihaza örnek koymak ya da çıkarmak için dış kapaktaki kapı kolu açılır.
  4. Cihazın içinde 4 ayrı raf vardır ve bölmelerin her biri kapaklı olup, kapaklarda kilit bulunmaktadır. Örnekler alındıktan ya da yeni örnek yerleştirildikten sonra rafların kapakları kapatılır.
  5. Daha sonra en dış kapak kapatılarak, kapı kolunun kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır.
  6. Cihazın ön kısmında kontrol paneli bulunmaktadır. Burada sıcaklık göstergesi bulunmakta olup, sıcaklık oC cinsinden gösterilmektedir.  Alarm göstergesi, alarm süresinde yanıp söner. Sesli alarmı susturmak için susturma tuşu da kontrol panelinde yer alır.
  7. Cihaz kapısının açık kalma süresini minimumda tutmaya özen gösterilmelidir