Döküman No
ZF.TL.0058
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Saf Su cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

  1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar. 

 

  1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

  1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihaz her zaman açık konumdadır.
  • Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.
  • Saf su almak için saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

 

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.