Doküman No
ZF.TL.0058
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz her zaman açık konumdadır.
  2. Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.
  3. Saf su almak için saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.