Doküman No
ZF.TL.0049
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.
  3. Kapağı kaldırarak numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip bölmeyi kapatınız.
  4. Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.
  5. İşlem bittikten sonra kapağı kaldırarak örneğinizi çıkarınız.
  6. Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.