Döküman No
ZF.TL.0004
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan -86°C buzdolabının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan -86°C buzdolabının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Açma tuşuna basılarak dolap çalıştırılır.
  3. Cihazın çalıştığına dair sesler kontrol edilir.
  4. Ekran panelinde -80°C’ ye ayarlanır.
  5. Dolap kapağı uzun süre açık bırakılmamalıdır.
  6. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise prizden fişi çekilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Buzdolabının bulunduğu ortamda soğutmayı sağlayacak yeteri kadar hava değişiminin olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu şartlara uyum sağlanmadığı takdirde ürünlerin çalışma performasında çok ciddi bir düşüş olacaktır, kompresörün erken yıpranmasına ve normalden çok daha fazla enerji kaybına sebebiyet verecektir.