Doküman No
ZF.TL.0015
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

  1. Elektroforez tankının içinde jel tepsisi ve taraklar (2 adet) yer alır.

  2. Deney gerçekleştirilirken elektroforezin kapağı kapatılır ve elektroforez güç kaynağına bağlanır.

  3. Elektroforez tankları kullanılmayacak ise tank içindeki buffer boşaltılır.

  4. Tank temizliği yapılırken tankın içerisinde yer alan, elektrik akımı veren telin zarar görmesi önlenir.

  5. Cihazın kullanımından sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

  6. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise elektrotlar güç kaynağından çekilmelidir.