Döküman No
ZF.TL.0015
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan elektroforez cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan elektroforez cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

  1. Elektroforez tankının içinde jel tepsisi ve taraklar (2 adet) yer alır.

 

  1. Deney gerçekleştirilirken elektroforezin kapağı kapatılır ve elektroforez güç kaynağına bağlanır.

 

  1. Elektroforez tankları kullanılmayacak ise tank içindeki buffer boşaltılır.

 

  1. Tank temizliği yapılırken tankın içerisinde yer alan, elektrik akımı veren telin zarar görmesi önlenir.

 

  1. Cihazın kullanımından sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

 

  1. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise elektrotlar güç kaynağından çekilmelidir.