Doküman No
ZF.TL.0031
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Çalışılacak parametreye uygun kolon cihaza takılır.
 2. Çalışılacak örneğe uygun mobil faz çözeltileri hazırlanır, degaze edilir ve hatlara bağlanır.
 3. Cihaz açılır, akış verilir ve AUTO PURGE yapılır.
 4. İlgili metot çağırılır ve DOWNLOAD tıklanır.
 5. Base line çizgisi sabit bir şekilde ilerledikten sonra PLOT tıklanır.
 6. BATCH TABLE kısmında vial numaraları, metot, dataların kayıt yeri, seyreltme yapılmışsa Dil. Faktör kısımları doldurulur.
 7. Ardından START tıklanır ve işlemin sona ermesi beklenir.
 8. İşlem bitince POSTRUN kısmı açılır.
 9. Burada öncelikle kalibrasyon eğrisi için verilen standartların gelen pikinin etrafındaki kirlilikler İNSERT PEAK kısmından temizlenir. Pikin başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir.
 10. CALİBRATİON kısmında çalışılan metot çağırılır. Standartların konsatrasyonları kendi değerlerinin altına bırakılır ve eğri çizilmiş olur. Bu eğriyi metodun üstüne kaydederiz.
 11. Bu işlemlerden sonra eğer kalibrasyon eğrisi düzgün çıkmışsa numune değerlendirmesi yapılır.
 12. İşlem sonunda cihazı kapatırken önce akış kesilir, basınç göstergesi 0 olunca cihaz kapatılır.

 

2.1İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.