Döküman No
ZF.TL.0039
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan kül fırınının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.                                               

 

KAPSAM

 Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan kül fırınının (Protherm) kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

  1. Fırın prizi fişe takılır ve kontrol panelinde yer alan, fırına güç girişi sağlayan yeşil I/0 anahtarı I konumuna getirilir. Bu düğmeye basıldığında kontrol cihazı açılır ve sıcaklık ayarı-zaman saati ayarı girilir. Ayar süresince fırın ısınmaya başlamayacaktır. Bunun nedeni kullanıcıya kontrol cihazında gerekli ayarlamayı yapması için yeterli zamanı tanımaktır.
  2. Kontrol cihazında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra fırının ısınması için I/0 düğmesini açtığınızda elektrik enerjisinin rezistanslara iletildiğini gösteren sinyal lambaları yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu sinyal fırının ısınmaya başladığı anlamına gelir.
  3. Fırın çalıştıktan sonra set sıcaklığına ulaştığında belirlediğiniz sürenin sonunda işlemini tamamlamış halde kendiliğinden kapanacaktır.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Fırının hiçbir koşulda belirtilen maksimum sıcaklık olan 1300 0C üzerinde çalıştırılmaması gerekmektedir.
  2. Protherm fırınları kullanıcı tarafından aksi belirtilmedikçe normal atmosfer şartlarında çalışmak üzere üretilmiştir.
  3. Protherm fırınlarında kullanılan izolasyon malzemesi hidroflorik asit, fosforik asit ve güçlü alkaliler (klor) karşısında büyük hasara uğramaktadır.