Döküman No
ZF.TL.0066
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan trinoküler stereo zoom mikroskobun kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.       

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

  1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

  1. UYGULAMA
  • Mikroskop açılır.
  • Numune yerleştirilir.
  • Göz açıklığı görüntüleme ekranından ayarlanır.
  • Halojen ve/veya led ışığı açılır.
  • Gerekli incelemeler yapılır.
  • Mikroskop kapatılır.

 

   6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.