Doküman No
ZF.TL.0066
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Mikroskop açılır.
  2. Numune yerleştirilir.
  3. Göz açıklığı görüntüleme ekranından ayarlanır.
  4. Halojen ve/veya led ışığı açılır.
  5. Gerekli incelemeler yapılır.
  6. Mikroskop kapatılır.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.