Doküman No
ZF.TL.0051
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Alınacak sıvı miktarına göre pipet seçilir ve çekilecek sıvı miktarı ayarlanır

  2. Pipete uygun uç takılır.

  3. 2 aşaması olan mikropipette ilk aşamaya kadar basılır.

  4. Alınacak sıvının içine pipetin ucu daldırılır ancak pipet kesinlikle sıvının içerisine girmemelidir.

  5. Başparmak ne çok yavaş ne de hızlı olacak şekilde yukarı kaldırılmalıdır.

  6. Hava kabarcığı olmadan sıvı çekilir.

  7. Pipetin ikinci basamağına yani sonuna kadar başparmakla bastırarak sıvı boşaltılır.

  8. Pipet ucunu atma tuşuyla atılır