Doküman No
ZF.TL.0042
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.

  2. Sağ yanda yer alan açma/kapama düğmesi açılır.

  3. Cihazın çalışacağı hız devri +, - tuşlarından ayarlanır ve start/stop tuşuna basılarak çalıştırılır.

  4. Cihaz durdurulmak istenirse start/stop tuşuna basılarak durdurulur.

  5. Sağ yanda yer alan açma/kapama düğmesinden kapatılır.

  6. Cihaza maximum 0,4 litre yükleme yapılmalıdır.

  7. Cihaz ortam sıcaklığının minumum +5, maksimum +40 ºC olduğu mekanlarda çalıştırılmalıdır.

  8. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir şebeke cereyanında çalışabilir.

  9. Cihaz kullanıldıktan sonra temiz olarak bırakılmalıdır.