Döküman No
ZF.TL.0042
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan manyetik karıştırıcı cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan manyetik karıştırıcı cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Sağ yanda yer alan açma/kapama düğmesi açılır.
  3. Cihazın çalışacağı hız devri +, - tuşlarından ayarlanır ve start/stop tuşuna basılarak çalıştırılır.
  4. Cihaz durdurulmak istenirse start/stop tuşuna basılarak durdurulur.
  5. Sağ yanda yer alan açma/kapama düğmesinden kapatılır.
  6. Cihaza maximum 0,4 litre yükleme yapılmalıdır.
  7. Cihaz ortam sıcaklığının minumum +5, maksimum +40 ºC olduğu mekanlarda çalıştırılmalıdır.
  8. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir şebeke cereyanında çalışabilir.
  9. Cihaz kullanıldıktan sonra temiz olarak bırakılmalıdır.