Doküman No
ZF.TL.0034
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

  1. Kapağı yukarı doğru kaydırarak açınız
  2. Yeteri miktarda buzu uygun bir kaba aldıktan sonra kapağı kapatınız.

2.1.Uyarılar

  1. Sorumlulardan habersiz bir şekilde buz makinesinin ayarlarını kesinlikle değiştirmeyiniz ve cihazı kapatmayınız.
  2. Cihazın herkesin ihtiyacını karşılayabilmesi için ihtiyacınızdan fazla buz almayınız.
  3. Cihazın içerisindeki buzun erimemesi ve sonraki kullanıcıların sorun yaşamaması için buz makinesinin kapağını kapalı tutunuz.
  4. Tehlikeli bir durum oluşmaması açısından buzu alırken yerlere dökmemeye ve zeminin ıslanarak kayganlaşmamasına özen gösteriniz. Zeminin ıslanması durumunda temizlik görevlilerinden silinmesi için yardım isteyiniz.
  5. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.

 

CİHAZ KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILARA GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.