Doküman No
ZF.TL.0054
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın arkasında bulunan şalter ile cihazı açınız.
  3. “New” veya “Edit” bölümünden yeni veya mevcut protokolünüzü giriniz.
  4. Kapağı “Looser” yönüne doğru çevirip gevşetiniz ve ardından açınız (Aşırı gevşetip kapağın düzeneğinin dağılmaması için önemli).
  5. Örnekleri yerleştirdikten sonra kapağı kapatıp “Tighten” yönüne doğru çevirip sıkınız (Yaklaşık 4-5 çevrim yeterli olacaktır. Kapak tabanı yukarı doğru sıkışma hareketi yapmaya başladığı an durmanız gerekir).
  6. “Run” kısmından programı çalıştırınız.
  7. İşlem sonrasında “Stop” tuşu ile işlemi bitiriniz ve aynı şekilde kapağı açıp örneği alınız.
  8. Kapağı kapattıktan sonra düğmesine basarak kapatınız.