Döküman No
ZF.TL.0003
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

    Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan -86 oC Dik Tip Derin Dondurucu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2.KAPSAM

     Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.

     

3.TANIMLAR

     Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  1. Derin Dondurucunun fişi topraklı prize takılı olması gerekmektedir.
  2. Dolap üzerindeki kulptan tutularak açılıp kapanır.
  3. Örnek konulduktan sonra kapak kapatılır.
  4. Örnekleri koyarken isimli şekilde bırakılması gerekmektedir.
  5. Örnekler konulduktan sonra kapağın kapalı olduğundan emin olunması gerekmektedir.
  6. Yıllık defrost yapılması gerekmektedir.
  7. Cihaz içerisindeki buz eridikten sonra (1-2 saat) tahliye hortumunun ucundaki tapayı açarak suyu boşaltınız.
  8. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.
  9. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.