Doküman No
ZF.TL.0003
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

2.Uygulama

  1. Derin Dondurucunun fişi topraklı prize takılı olması gerekmektedir.
  2. Dolap üzerindeki kulptan tutularak açılıp kapanır.
  3. Örnek konulduktan sonra kapak kapatılır.
  4. Örnekleri koyarken isimli şekilde bırakılması gerekmektedir.
  5. Örnekler konulduktan sonra kapağın kapalı olduğundan emin olunması gerekmektedir.
  6. Yıllık defrost yapılması gerekmektedir.
  7. Cihaz içerisindeki buz eridikten sonra (1-2 saat) tahliye hortumunun ucundaki tapayı açarak suyu boşaltınız.
  8. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.
  9. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.