Doküman No
ZF.TL.0064
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın su terazisinin dengede olması sağlanır.

  2. Cihazın fişi prize takılır.

  3. Açma/kapama düğmesine basılır.

  4. Cihazın açılması beklenir.

  5. Tartım için cihazın üzerine tartım kabı konulmalıdır.

  6. Dara alma işlemi T/0 tuşuna basılarak yapılır.

  7.    Maksimum tartım ağırlığı 610 gram’dır. Tartım hassasiyeti 0,01’dir.

  8. Tartım işlemi sonrası cihaz temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

  9. Ne olduğu bilinmeyen kimyasal madde ve numunelere çıplak elle dokunulmamalıdır.