Döküman No
ZF.TL.0064
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan terazi cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan terazi cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın su terazisinin dengede olması sağlanır.

 

  1. Cihazın fişi prize takılır.

 

  1. Açma/kapama düğmesine basılır.

 

  1. Cihazın açılması beklenir.

 

  1. Tartım için cihazın üzerine tartım kabı konulmalıdır.

 

  1. Dara alma işlemi T/0 tuşuna basılarak yapılır.

 

  1.    Maksimum tartım ağırlığı 610 gram’dır. Tartım hassasiyeti 0,01’dir.

 

  1. Tartım işlemi sonrası cihaz temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

 

  1. Ne olduğu bilinmeyen kimyasal madde ve numunelere çıplak elle dokunulmamalıdır.