Doküman No
ZF.TL.0070
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

  1. Cihazı fişe takınız ve konumunu sabitleyiniz.
  2. Cihazın onu taşıyabilecek dayanıklılıkta bir zeminde olduğundan emin olunuz.
  3. Hortumun bir ucunu pompa girişlerinden birine, diğer ucunu desikatöre bağlayınız.
  4. Cihazı On/Off düğmesine basarak açınız.
  5. Vakumlama işlemi tamamlandıktan sonra cihazı On/Off düğmesine basarak kapatınız.
  6. Hortumu pompa girişinden çıkarınız.
  7. Cihazın fişini çekiniz.