Doküman No
ZF.TL.0045
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

1. Mikroskop sağ yandaki düğmeden açılır.

2. Gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.

3. Lam ve lamel arasına santrifüj edilmiş örnek hazırlanır.

4. Makrovida ve mikrovidayla ayarlar yapılır.

5. Sonuç yazılır.

7. Mikroskop sağ yandaki düğmeden kapatılır.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.