Döküman No
ZF.TL.0045
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

     1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Mikroskop cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

 

  1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.

     

  1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

  1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

  1. UYGULAMA

5.1. Mikroskop sağ yandaki düğmeden açılır.

5.2. Gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.

5.3. Lam ve lamel arasına santrifüj edilmiş örnek hazırlanır.

5.4. Makrovida ve mikrovidayla ayarlar yapılır.

5.5. Sonuç yazılır.

5.7. Mikroskop sağ yandaki düğmeden kapatılır.

 

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.