Doküman No
ZF.TL.0041
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

  2. Karıştıracağınız/ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.

  3. Açma kapama düğmesinden açınız.

  4. Dönme hızını ve sıcaklığını ayarlayınız.

  5. İşleminiz tamamlandıktan sonra önce devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumuna getiriniz ve açma/kapama düğmesinden kapatınız.

  6. Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız.